mới – độc – lạ

Du lịch Hà Giang – Khám phá lễ hội cầu mưa của người Lô Lô

Du lịch Hà Giang – Khám phá lễ hội cầu mưa của người Lô Lô

Aug 10, 2017

Nếu có dịp đến với thị trấn Đồng Văn vào dịp đầu năm, du khách sẽ có dịp được thưởng thức Lễ hội cầu mưa của người Lô Lô ở Hà Giang. Đây là một dân tộc ít người với khoảng 2000 người nhưng cuộc sống tinh thần của người Lô Lô lại rất phong phú. Nhiều năm tháng qua đi, nhưng những gì thuộc về truyền thống của họ vẫn được giữ nguyên giá trị. Mục đích của lễ hội...